Środek do mycia obiegów zamkniętych
  • Środek do mycia obiegów zamkniętych

DR CIP 35

168,04 zł
Brutto Dostawa nawet do 24 godzin

Alkaliczny produkt myjący-odtłuszczający

Pojemność
Ilość
Produkt dostępny

Ostatni raz ten produkt został dodany do koszyka: 2018-11-16

  • Zapewniamy Państwu bezpieczeństwo zakupów Zapewniamy Państwu bezpieczeństwo zakupów
  • Dostawa zamówienia nawet w 24 godziny od zamówienia Dostawa zamówienia nawet w 24 godziny od zamówienia

DR CIP 35

ALKALICZNY PRODUKT MYJĄCY-ODTŁUSZCZAJĄCY

  • Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe i przypalenia

  • Nie spienia się podczas mycia

  • Nie niszczy urządzeń oraz elementów uszczelniających

  • Mierzalny konduktometrycznie

ZASTOSOWANIE:

Produkt płynny wysokoalkaliczny do mycia i odtłuszczania rurociągów oraz maszyn i urządzeń w obiegach zamkniętych. Posiada wzmocnione właściwości zwilżające oraz zmydlające powierzchnie narażone na silne przypalenia oraz obciążenia tłuszczowe jak: pasteryzatory, wirówki, wyparki, zbiorniki twarożkarskie.

SPOSÓB UŻYCIA:

Rozcieńczyć w wodzie bieżącej i stosować według:

Zastosowanie Stężenie Temperatura Czas
Obieg 0.8 - 2 20 - 95.C 20 - 30 min
Natrysk 0.3 - 0.6 40 - 70.C -

*Stężenie podane w: I / 100 l wody bieżącej.


Po zastosowaniu spłukać powierzchnie i zastosowane urządzenia zimną wodą zdatną do picia.

Zaleca się precyzyjne dozowanie produktu za pomocą automatycznych systemów dozujących.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI :

Skład: wodorotlenek sodu ≥30%, wodorotlenek potasu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole <5%.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:

Gęstość przy 20˚C, g/cm³: 1,34 ± 0.5

pH produktu (1%): 13 ± 0.5

Zdolność pianotwórcza: Niska

Termin ważności: 36 mies.

Temperatura zamarzania: < 0°C

MAGAZYNOWANIE:

Magazynować z dala od niskich temperatur oraz bezpośrednich źródeł nasłonecznienia, w temperaturze: od 5 do 35˚C. Pojemniki muszą posiadać oryginalne zamknięcia i etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed dostępem osób nieupoważnionych.

BIODEGRADOWALNOŚĆ:

Zawarte w produkcie związki powierzchniowo czynne spełniają kryteria biodegradowalności zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004 dotyczącym detergentów.

INFORMACJE DODATKOWE:

Produkt do zastosowania profesjonalnego w przemyśle rolno-spożywczym. Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa zamieszczono na etykiecie i karcie charakterystyki produktu.

19 Przedmioty